Knutte Larsson

Mitt första sommarjobb var på Etelhems Krukmakeri 1971, som lerdräng. Att vara lerdräng innebär att slamma Gotlandsleran och att ta in och kvarna den, samt sköta övriga sysslor på krukmakeriet.

På grund av nyfikenhet och att jag alltid har haft lätt för att arbeta med händerna blev jag intresserad av drejning, och tänkte att det skulle väl jag också kunna lära mig. Mina läromästare var Erik Annervik och Egil Solberg.

Efter tio somrar på Etelhems krukmakeri flyttade jag till Öland och Paradisverkstaden, där jag arbetade som drejare. Efter två år på Öland flyttade jag vidare till Wallåkra Stenkärlsfabrik i Skåne, där jag arbetade med saltglaserat stengods.

Sedan 1984 driver jag och min fru Eva, Larsson & Larsson HB, där vi har egen verkstad och försäljning.
Jag är krukmakare och gör långa serier i bruksgods i stengods.

Under några år deltog jag i Nordiska Drejarmästerskapen i drejning, och 1983 lyckades jag vinna mästerskapet.

Mina tankar runt det jag tillverkar handlar om, form, funktion och bra material.

Larsson och Larsson HB
Kontakt: Knutte Larsson
E-post: info@larssonochlarsson.se
Tel: 073 630 84 04